HET BELEID VAN DE BANK SPLITST ZICH OP IN :

PRIVATE SECTOR DEVELOPMENT

Deze doelstelling bereikt de bank met onder andere de volgende activiteiten:

  • Het verstrekken van investeringskredieten;
  • Het verstrekken van kredieten voor technische assistentie;
  • Het uitvoeren van activiteiten als beheerder van het Garantiefonds;
  • Het deelnemen in (startende) ondernemingen.

HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT

Deze doelstelling bereikt de bank met onder andere de volgende activiteiten:

  • Studieleningen aan studerenden aan een hoger onderwijsinstelling (Academisch en HBO)in Suriname;
  • Studieleningen aan studerenden aan een hoger onderwijsinstelling (Academisch en HBO) buiten Suriname;
  • Het co-financieren van studiebeurzen die worden aangeboden door multilaterale organisaties en op grond van bilaterale overeenkomsten tussen Suriname en bevriende naties;
  • Het linken van Technische Assistentie aan haar studieleningen programma ter versterking van de capaciteit van de bedrijven enerzijds en Human Capital Development anderzijds.