Bestuurssamenstelling PKF per 09 februari 2023

  1. Dhr. Daniël Lachman, Voorzitter (Ministerie van Financiën en Planning)
  2. Dhr. Wilgo Bilkerdijk, Ondervoorzitter (Associatie van Surinaamse Fabrikanten)
  3. Dhr. Robert de Clercq, Secretaris (Ministerie van Financiën en Planning)
  4. Mw. Sharma Leefland, Lid (Ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport)
  5. Mw. Satcha Jabbar, Lid (Vereniging Surinaams Bedrijfsleven)
  6. Dhr. Gilbert van Dijk, Lid (Suriname Business Forum)
  7. Dhr. Amit Chandansingh, Lid (Ministerie van Economische Zaken, ondernemerschap en Technologische Innovatie)

Ondertekening Beheersovereenkomst PKF

Op 27 december is de Wet Productie Krediet Fonds (PKF) goedgekeurd in de Nationale Assemblee.

Dit fonds is door de regering ingesteld met als doel het bevorderen van de groei en ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen, alsmede van producenten van goederen en diensten die waarde toevoegend zijn, bestemd zijn voor export of import vervangend zijn.

Op 09 februari 2023 heft de installatie van het bestuur plaatsgevonden en op 20 februari 2023 is de Beheersovereenkomst van het PKF getekend tussen het Ministerie van Financien en Planning en de Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V.

De bank en het bestuur van het PKF streven ernaar om het fonds op kort termijn open te stellen voor de ondernemers. Blijft u de berichtgevingen hieromtrent volgen op onze website en in de media