Installatie nieuw bestuur FTBP

Op 18 februari 2022 werd  Permanente Commissie van het Fonds Technische Bijstand Particuliere Sector (FTBP) geïnstalleerd door de Minister van Financiën, de heer Armand Achaibersing.

Deze Commissie staat onder voorzitterschap van de afgevaardigde van het Ministerie van Financiën en Planning, de heer Jaswant Doekharan. Verder hebben ook zitting in de commissie, de leden mevrouw Helyante Mac-Donald namens de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven en de heer Aditpersad Moensi namens de Associatie van Surinaamse Fabrikanten.

Het FTBP werd in november 1992 opgericht en heeft als doel om, tezamen met andere overheidsmaatregelen, particuliere investeringen te stimuleren. Dit fonds heeft aan de basis gestaan van de opstart van verschillende Surinaamse bedrijven. Vanaf haar oprichting is de Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V. (NOB), de beheerder van het FTBP. Uit dit Fonds kunnen lokale ondernemers tegen gunstige voorwaarden leningen krijgen voor de voorbereiding van hun investeringen zoals voor de uitvoering van haalbaarheidsonderzoeken en pilotstudies, sub sector studies, marketingplannen, trainingen en certificeringen.

Vanaf het 2de kwartaal 2022 is het mogelijk om uw aanvraag in te dienen bij de NOB. De aanvraagprocedure wordt binnenkort bekend gemaakt via de website van de NOB en diverse mediakanalen.

Eventuele vragen kunt u nu al stellen via het mailadres sec.ftbp@nob.sr