Fonds Technische Bijstand Particuliere Sector

Download aanvraag formulier

Vanaf heden is het mogelijk om uw aanvraag in te dienen bij de NOB.

Procedure

Bekijk de aanvraagprocedure in ons brochure en flyer.

Nieuw bestuur

Op 18 februari 2022 werd de FTBP geïnstalleerd door de Minister van Financiën.

Officiële heropstart Fonds Technische Bijstand Particuliere Sector

Op 15 juni 2022 vond formeel de heropstart plaats van het Fonds Technisch Bijstand Particuliere Sector (FTBP). Dit zal geschiedde door de Permanente Commissie van het FTBP en de Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V., die de beheerder is van dit fonds. Het FTBP heeft als doel de bevordering van particuliere investeringen teneinde de productie sectoren versneld te ontwikkelen en te versterken.

Vandaag vindt formeel de heropstart plaats van het Fonds Technisch Bijstand Particuliere Sector (FTBP). Dit zal geschieden door de Permanente Commissie van het FTBP en de Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V., die de beheerder is van dit fonds. Het FTBP heeft als doel de bevordering van particuliere investeringen teneinde de productie sectoren versneld te ontwikkelen en te versterken.

Het FTBP is in 1992 opgericht als een der maatregelen van de overheid ter stimulering van de particuliere sector, middels kredieten voor o.a. het verrichten van onderzoek en het volgen van trainingen. Dit fonds sloot aan bij andere ontwikkelingsfondsen ter stimulering van de productie en heeft aan de start gestaan van diverse bedrijven die heden ten dage in onze samenleving nog steeds bestaansrecht hebben.

Het fonds is enige tijd inactief geweest, dit vanwege het ontbreken van een Permanente Commissie. In de periode 1992 tot en met 2008 heeft het fonds aan ruim 100 bedrijven c.q. organisaties, ondersteuning geboden. 
Op 18 februari 2022 is er een Permanente Commissie geïnstalleerd, waardoor de kredietverstrekking uit dit fonds, samen met de beheerder wederom ter hand kan worden genomen.

Voor financiering uit het FTBP kunnen in aanmerking komen, bedrijven die gericht zijn op de productie van goederen en commerciële diensten met uitzondering van de handel. In dit verband wordt extra aandacht besteed aan duurzaamheid en innovatie van de activiteit welke zal worden gefinancierd

Ondernemers kunnen per heden hun financieringsaanvraag indienen voor het doen uitvoeren van studies onder andere feasibility-, marketing- en (sub)sector studies, pilotprojecten, trainingen, management ondersteuning en certificeringstrajecten etc. Financiering wordt verstrekt onder gunstige voorwaarden waarbij voor elke categorie een maximaal bedrag geldt. Een eigen inbreng is vereist.

De leningen zullen verstrekt worden in Surinaamse dollars of waar noodzakelijk in USD of EURO. Hierbij dient de kredietaanvrager aan te tonen dat hij/zij ook in USD of EURO zal terug verdienen. De terugbetaling dient te geschieden in de valutasoort waarin de lening is verstrekt. 

Ondernemers kunnen op de website van de NOB terecht voor meer informatie over de voorwaarden en het downloaden van de aanvraagformulieren. Ingevulde aanvraagformulieren met onderliggende bijlagen kunnen per e-mail ingediend worden op het e-mailadres: sec.ftbp@nob.sr of persoonlijk bij de NOB.

Updates

Artikel titel

Artikel korte beschrijving.

Artikel titel

Artikel korte beschrijving.

Artikel titel

Artikel korte beschrijving.